Thiết kế căn hộ

GRAND SENTOSA - THIẾT KẾ CĂN HỘ.

The Grand Sentosa căn hộ 1 phòng ngủ

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ + 1 nhà vệ sinh.

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 1 nhà vệ sinh.

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh.

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh.

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block G, Block H.

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block I1 và I2. Căn góc

The Grand Sentosa - Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block I2.

Aio City - Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh.

Aio City - Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block I2.

Aio City - Thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ + 2 nhà vệ sinh Block I2.